Kies voor ongedocumenteerden

STEMMEN VOOR STEMLOZEN

Luister naar de stem van ongedocumenteerden!

Politici spreken zich op verschillende manieren uit over migratie. Maar in het politieke debat wordt de stem van degenen over wie het gaat nauwelijks gehoord. Legale migranten die nog niet 5 jaar in Nederland zijn, migranten met een tijdelijke vergunning en migranten zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’) hebben immers geen stemrecht.

Stemmen voor Stemlozen wil mensen zonder verblijfsvergunning een stem geven. Wat vinden zij het belangrijkste dat moet veranderen in Nederland, wat betreft het migratiebeleid? Wat willen zij over dit onderwerp meegeven aan de politici die ons land de komende jaren gaan vormgeven?

ONGEDOCUMENTEERDEN KUNNEN STEMMEN OP DE VOLGENDE PLAATSEN

  • Den Haag, bijeenkomst en stemmen op 15 november van 17:15-20.00u bij het Wereldhuis, Hooftskade 87 den Haag. Verder stemmen op 16, 17 en 20 november. Contact: Lizebeth Melse: LMelse@stekdenhaag.nl
  • Eindhoven, van 10-16 november bij Vluchtelingen in de Knel, Hoogstraat 301B Eindhoven. Contact: Karen Bedaux, karenbedaux@vidk.nl
  • Nijmegen, maandag 20 nov vanaf 13-20 uur bij Stichting GAST, Tweede Walstraat 19 Nijmegen. Contact: info@stichtinggast.nl
  • Rotterdam van 13-17 november bij het ROS, Rechthuislaan 52 Rotterdam. Contact Maarten Goezinnen, maarten@stichtingros.nl; en 14-16 november 9-12u bij het Vluchtelingenwerk van de Pauluskerk, Mauritsweg 20 Rotterdam. Contact: Lex Bezemer: lexbezemer@pauluskerkrotterdam.nl
  • Utrecht, van 13-17 november op diverse plaatsen. Contact: Rana van den Burg, ranavandenburg@sndvu.nl
  • Amsterdam (bredere doelgroep): 15 november van 13.00-20.00, en 16 november van 13.00-17.00 bij Here to Support, Afrikanerplein 1 Amsterdam. Contact: info@heretosupport.nl

Hun stemmen zullen worden verzameld en op 21 november worden gepubliceerd op deze site.

Als u wel mag stemmen, wilt u dan ook hun stem meenemen in uw keuze voor een politieke partij?

Ná 22 november 2023 worden de stemmen aangeboden aan de formateur, zodat die ook met deze stemmen rekening kan houden.

Persbericht

Mensen zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’) mogen officieel niet stemmen. Maar veel politieke partijen hebben wel een mening over deze groep, en hebben plannen om hun rechtspositie te verbeteren of juist te verslechteren.
Afgelopen week hebben we in vijf steden ongedocumenteerden naar hun mening gevraagd. Wat willen zij graag dat verandert? Bijna 400 ongedocumenteerden hebben geantwoord, ze mochten 3 prioriteiten aankruisen.
Uit de voorlopige uitslag hieronder blijkt duidelijk dat het recht op werk en het recht op een geldig identiteitsbewijs heel belangrijk gevonden wordt. Andere belangrijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld het recht op onderdak en toegang tot medische zorg. Wel vermoeden we dat een deel van de stemmers bij het identiteitsbewijs gedacht heeft aan een verblijfsvergunning, hoewel dat niet zo bedoeld was. Medische zorg is gelukkig wel toegankelijk voor ongedocumenteerden, maar met administratieve obstakels die soms belemmerend werken. Opvallend is ook dat enkele ongedocumenteerden ons vertelden dat ze graag belasting willen betalen en dat ze graag veilig aangifte bij de politie willen kunnen doen.
Geen van de politieke partijen heeft zich uitgesproken over het recht op een geldig identiteitsbewijs. Recht op werk wordt alleen door Volt en Bij1 genoemd. Verbeterde toegang tot medische zorg alleen door CU. Recht op onderdak wordt daarentegen door veel meer partijen genoemd. Zie het overzicht van de partijprogramma’s op onze site www.kiesvoorongedocumenteerden.nl.
Voor meer informatie over het stemmen kunt u terecht bij: rian.ederveen@stichtinglos.nl / 06 15625503, of bij de lokale organisaties die het stemmen gefaciliteerd hebben.