Tweedekamerverkiezingen 2021

Uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar hun land van herkomst, kunnen bijna nergens terecht. Zij hebben nauwelijks toegang tot medische zorg, eten en onderdak. Deze mensen lopen groot risico om uitgebuit te worden en zijn zeer kwetsbaar. Vaak blijven ze rondlopen met medische of psychische problemen, en hebben ze geen netwerk waarop ze kunnen terugvallen. Velen belanden op straat. 

Als vluchtelingenorganisaties slaan wij nu de handen ineen om vastgelopen ongedocumenteerden hun leven en hun toekomst terug te geven.

Help jij ook mee?

1) Standpunten politieke partijen

NB: Waar we de concept-verkiezingsprogramma’s hebben gebruikt zijn de blokken gearceerd.

scroll de tabel zijwaarts –>

Knelpunt/verbeterpunt
1) Landelijk dekkend aanbod begeleiding ongedocumenteerden
2) Opvang voor iedereen in Nederland
3) Toegankelijkheid medische zorg
4) Participatie in de maatschappij
5) Mogelijkheid legalisering onuitzetbare, gewortelde vreemdelingen:
5a) ruimere toepassing buitenschuld
5b) erkenning staatloosheid als grond voor verblijf in Nederland
5c) bijzondere regeling voor in Nederland opgegroeide ongedocumenteerde kinderen
5d) statusverlening ongedocumenteerden gekwalificeerd voor knelpuntberoepen in de Nederlandse arbeidsmarkt
5e) erkenning onuitzetbaarheid met groeiende rechten, zoals bijvoorbeeld bij de Duitse Duldung
5f) herinvoeren vergunning vanwege schrijnende omstandigheden
5g) terugkeer discretionaire bevoegdheid minister/staatssecretaris
6) Recht om misstanden te melden zonder risico
7) Alternatieven voor detentie
Overige standpunten
2) stuur een actiemail

Wil je een of meer partijen aansporen om méér te doen voor ongedocumenteerden? Verstuur dan een actiemail! Klik op je partij naar keuze, pas eventueel de tekst aan, vul je naam in en verstuur.

3) breng je stem uit op 17 maart!

Mede namens de ongedocumenteerden: dank dat je je hebt willen verdiepen in de standpunten van de politieke partijen. We hopen dat dit heeft geholpen bij het maken van een keuze.

Wat tof dat je betrokken bent met deze website! Laat hier je mening achter zodat wij de website kunnen blijven verbeteren.

Heb je ook een website en is deze aan verbetering toe? Of wil je een nieuwe website laten maken, misschien zoiets als deze website? Of misschien iets heel anders?

Vul onderstaande formulier in en je ontvangt meer informatie of een vrijblijvende offerte.

Meer informatie over VASSAL en referenties vind je op www.vassal.nl.

Verstuur je mail aan de PVV

Fijn dat je ongedocumenteerden wilt helpen, door politieke partijen op andere gedachten te brengen.
Hieronder zie je een voorbeeld van de mail die je verstuurt.

*Je mailadres is bij ons in goede handen: je ontvangt geen spam van ons.
Ook wordt jouw e-mailadres niet bekend bij de politieke partij, alleen je naam wordt gebruikt om de email te ondertekenen.

Je ontvangt zelf een kopie (bcc) van de e-mail.

De e-mail wordt zoals hieronder verzonden

kiesvoorongedocumenteerden.nl

Beste vertegenwoordiger van de PVV,

Op www.kiesvoorongedocumenteerden.nl zag ik de standpunten die u in uw partijprogramma heeft opgenomen met betrekking tot ongedocumenteerden.

De voorstellen die u in uw programma heeft opgenomen ten aanzien van ongedocumenteerden (nooit meer een generaal pardon; strafbaar stellen illegaliteit) leiden niet tot een oplossing van de situatie van ongedocumenteerden, en getuigen niet van realiteitszin.

Uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar hun land van herkomst, kunnen in ons land bijna nergens terecht. Zij hebben nauwelijks toegang tot medische zorg, eten en onderdak. Deze mensen lopen groot risico om uitgebuit te worden en zijn zeer kwetsbaar. Vaak blijven ze rondlopen met medische of psychische problemen, en hebben ze geen netwerk waarop ze kunnen terugvallen. Velen belanden op straat.

Voor de vastgelopen ongedocumenteerden is er nu geen oplossing. Elk van hen heeft een uniek verhaal, en dat verhaal sluit vaak niet aan bij bestaande wet- en regelgeving. Daarom vragen we u met klem om na te denken over een realistische omgang met ongedocumenteerden. Waardoor ze hun toekomst weer terug kunnen krijgen en van betekenis kunnen worden voor anderen.

Alvast hartelijk bedankt,
[uw naam]

kiesvoorongedocumenteerden.nl

is een initiatief van:

Verstuur je mail aan de VVD

Fijn dat je ongedocumenteerden wilt helpen, door politieke partijen op andere gedachten te brengen.
Hieronder zie je een voorbeeld van de mail die je verstuurt.

*Je mailadres is bij ons in goede handen: je ontvangt geen spam van ons.
Ook wordt jouw e-mailadres niet bekend bij de politieke partij, alleen je naam wordt gebruikt om de email te ondertekenen.

Je ontvangt zelf een kopie (bcc) van de e-mail.

De e-mail wordt zoals hieronder verzonden

kiesvoorongedocumenteerden.nl

Beste vertegenwoordiger van de VVD,

Ook mensen zonder geldige papieren verdienen een menswaardig leven en een toekomstperspectief. Daarom vraag ik u om tijdens de formatie oog te houden voor ongedocumenteerden, die zelf niet mochten stemmen. Zij overleven noodgedwongen in de marge van de Nederlandse samenleving, met beperkte rechten en met een voortdurend risico op uitbuiting en misbruik. Dat kan, en moet, anders!

Ik vraag u met klem om hun leefsituatie te verbeteren. Dit kunt u doen door basisvoorzieningen zoals voedsel, kleding en onderdak voor iedereen te garanderen. Met name ongedocumenteerden met medische klachten hebben opvang en goede toegang tot gezondheidszorg nodig. En door participatie in de samenleving mogelijk te maken.

Verder willen wij uw aandacht vestigen op de volgende punten: De pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) heeft als doel om oplossingen te vinden voor mensen wiens zaak is vastgelopen en die niet terug kunnen keren naar land van herkomst. In de LVV krijgen zij daarom goede opvang en begeleiding. Door o.a. opstartperikelen en de corona-maatregelen heeft de LVV meer tijd nodig om zich echt te bewijzen. Daarom pleiten wij voor het verbeteren en verlengen van de LVV-pilot.

Veel ongedocumenteerden komen onder de huidige wetgeving niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning én kunnen ook niet terugkeren. Het is voor hen echt noodzakelijk om uit de illegaliteit te geraken. Dit kan worden bereikt door de discretionaire bevoegdheid terug te brengen. Daarnaast zal er eindelijk werk moeten worden gemaakt van de erkenning van staatloosheid en de bijbehorende verblijfsvergunning. Verder dient de bestaande wetgeving ruimhartiger te worden toegepast voor zieke mensen zonder papieren en voor mensen die buiten hun schuld om niet kunnen terugkeren. Ook zal ingezien moeten worden dat kinderen en ouderen die hier geworteld zijn, hier altijd zullen blijven.

Geef ongedocumenteerden een kans!

Alvast hartelijk bedankt,
[uw naam]

kiesvoorongedocumenteerden.nl

is een initiatief van:

Adeline

Adeline vluchtte in 2003 voor het oorlogsgeweld in Sierra Leone.
Hier in Nederland kreeg ze baarmoederhalskanker.
Tijdens de ingreep werd haar ruggenmerg geraakt.
Sindsdien is Adeline meervoudig beperkt.

Terug naar Sierra Leone kan ze niet: ze heeft daar geen netwerk en kan er geen goede medische hulp krijgen. Toch wees Nederland haar aanvraag voor een verblijfsvergunning tot drie keer toe af.

In Nederland zijn meer mensen zonder vergunning zoals Adeline. Voor hen is er geen oplossing.
Jij kunt helpen: stem de komende verkiezingen op een partij die voor deze mensen opkomt.

Marwan

Marwan heeft zijn mening nooit onder stoelen of banken gestoken. In de Sudanese gevangenis werd hij daarom gemarteld, maar hij ontkwam en vluchtte naar Nederland. Hier wordt, vanwege de resultaten van een taaltest, zijn relaas niet eens inhoudelijk beoordeeld. De bewijzen van marteling, de videobeelden van hem als activist… Het helpt hem niet.

Marwan is niet alleen. Net als vele anderen staat hij klaar om te werken, zijn opleiding tot automonteur heeft hij al gehaald. Wanneer kan hij aan de slag?

Jij kunt helpen: stem de komende verkiezingen op een partij die opkomt voor mensen zoals Marwan.

Verstuur je mail aan Denk

Fijn dat je ongedocumenteerden wilt helpen, door politieke partijen op andere gedachten te brengen.
Hieronder zie je een voorbeeld van de mail die je verstuurt.

*Je mailadres is bij ons in goede handen: je ontvangt geen spam van ons.
Ook wordt jouw e-mailadres niet bekend bij de politieke partij, alleen je naam wordt gebruikt om de email te ondertekenen.

Je ontvangt zelf een kopie (bcc) van de e-mail.

De e-mail wordt zoals hieronder verzonden

kiesvoorongedocumenteerden.nl

Beste vertegenwoordiger van DENK,

Op www.kiesvoorongedocumenteerden.nl zag ik de standpunten die u in uw partijprogramma heeft opgenomen met betrekking tot ongedocumenteerden.

We zijn blij met het standpunt van DENK om de noodzakelijke bed-bad-brood voorzieningen voor mensen zonder verblijfsvergunning uit te breiden. Ook uw voorstel voor een uitweg voor langdurig procederende asielzoekers en uw expliciete afwijzing van de strafbaarstelling van illegaal verblijf verheugen ons.

Uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar hun land van herkomst, kunnen in ons land bijna nergens terecht. Zij hebben nauwelijks toegang tot medische zorg, eten en onderdak. Deze mensen lopen groot risico om uitgebuit te worden en zijn zeer kwetsbaar. Vaak blijven ze rondlopen met medische of psychische problemen, en hebben ze geen netwerk waarop ze kunnen terugvallen. Velen belanden op straat.

Voor de vastgelopen ongedocumenteerden is er nu geen oplossing. Elk van hen heeft een uniek verhaal, en dat verhaal sluit vaak niet aan bij bestaande wet- en regelgeving. Daarom zijn we blij met de voorstellen in uw partijprogramma. U toont daarmee realiteitszin in de omgang met ongedocumenteerden.

Wij verzoeken u bovendien zich hard te maken de discretionaire bevoegdheid opnieuw in het leven te roepen, zodat voor al deze unieke gevallen ook een oplossing kan worden gerealiseerd.

Alvast hartelijk bedankt,
[uw naam]

kiesvoorongedocumenteerden.nl

is een initiatief van:

Verstuur je mail aan Bij1

Fijn dat je ongedocumenteerden wilt helpen, door politieke partijen op andere gedachten te brengen.
Hieronder zie je een voorbeeld van de mail die je verstuurt.

*Je mailadres is bij ons in goede handen: je ontvangt geen spam van ons.
Ook wordt jouw e-mailadres niet bekend bij de politieke partij, alleen je naam wordt gebruikt om de email te ondertekenen.

Je ontvangt zelf een kopie (bcc) van de e-mail.

De e-mail wordt zoals hieronder verzonden

kiesvoorongedocumenteerden.nl

Beste vertegenwoordiger van Bij1,

Op www.kiesvoorongedocumenteerden.nl zag ik de standpunten die u in uw partijprogramma heeft opgenomen met betrekking tot ongedocumenteerden.

Uw partijprogramma laat uw grote betrokkenheid met deze doelgroep zien. Ongedocumenteerden dromen van een normaal leven, daarvoor is het belangrijk dat zij zoveel mogelijk gelijk behandeld worden aan Nederlandse burgers. Het verheugt ons dat u hier voorstellen voor doet.

Uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar hun land van herkomst, kunnen in ons land bijna nergens terecht. Zij hebben nauwelijks toegang tot medische zorg, eten en onderdak. Deze mensen lopen groot risico om uitgebuit te worden en zijn zeer kwetsbaar. Vaak blijven ze rondlopen met medische of psychische problemen, en hebben ze geen netwerk waarop ze kunnen terugvallen. Velen belanden op straat.

Voor de vastgelopen ongedocumenteerden is er nu geen oplossing. Elk van hen heeft een uniek verhaal, en dat verhaal sluit vaak niet aan bij bestaande wet- en regelgeving. Daarom zijn we blij met de voorstellen in uw partijprogramma. Zo kunnen ongedocumenteerden weer dromen van een toekomst.

Als aanbeveling verzoeken wij u bovendien om zich hard te maken de discretionaire bevoegdheid opnieuw in het leven te roepen, zodat voor al deze unieke gevallen ook een oplossing kan worden gerealiseerd.

Alvast hartelijk bedankt,
[uw naam]

kiesvoorongedocumenteerden.nl

is een initiatief van:

Verstuur je mail aan de SGP

Fijn dat je ongedocumenteerden wilt helpen, door politieke partijen op andere gedachten te brengen.
Hieronder zie je een voorbeeld van de mail die je verstuurt.

*Je mailadres is bij ons in goede handen: je ontvangt geen spam van ons.
Ook wordt jouw e-mailadres niet bekend bij de politieke partij, alleen je naam wordt gebruikt om de email te ondertekenen.

Je ontvangt zelf een kopie (bcc) van de e-mail.

De e-mail wordt zoals hieronder verzonden

kiesvoorongedocumenteerden.nl

Beste vertegenwoordiger van de SGP,

Op www.kiesvoorongedocumenteerden.nl zag ik de standpunten die u in uw partijprogramma heeft opgenomen met betrekking tot ongedocumenteerden.

De focus die in uw partijprogramma legt op terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers leidt niet tot een oplossing van hun situatie, en getuigen niet van realiteitszin.

Uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar hun land van herkomst, kunnen in ons land bijna nergens terecht. Zij hebben nauwelijks toegang tot medische zorg, eten en onderdak. Deze mensen lopen groot risico om uitgebuit te worden en zijn zeer kwetsbaar. Vaak blijven ze rondlopen met medische of psychische problemen, en hebben ze geen netwerk waarop ze kunnen terugvallen. Velen belanden op straat.

Voor de vastgelopen ongedocumenteerden is er nu geen oplossing. Elk van hen heeft een uniek verhaal, en dat verhaal sluit vaak niet aan bij bestaande wet- en regelgeving. Daarom verzoek ik u met klem om hen hun toekomst terug te geven. Bijvoorbeeld door de discretionaire bevoegdheid opnieuw in het leven te roepen, zodat voor al deze unieke gevallen ook een oplossing kan worden gerealiseerd.

Wilt u zich hier tijdens de kabinetsformatie hard voor maken? Zo geeft u vastgelopen hun leven terug en biedt u hen een toekomst!

Alvast hartelijk bedankt,
[uw naam]

kiesvoorongedocumenteerden.nl

is een initiatief van:

Verstuur je mail aan 50plus

Fijn dat je ongedocumenteerden wilt helpen, door politieke partijen op andere gedachten te brengen.
Hieronder zie je een voorbeeld van de mail die je verstuurt.

*Je mailadres is bij ons in goede handen: je ontvangt geen spam van ons.
Ook wordt jouw e-mailadres niet bekend bij de politieke partij, alleen je naam wordt gebruikt om de email te ondertekenen.

Je ontvangt zelf een kopie (bcc) van de e-mail.

De e-mail wordt zoals hieronder verzonden

kiesvoorongedocumenteerden.nl

Beste vertegenwoordiger van 50PLUS,

Op www.kiesvoorongedocumenteerden.nl zag ik de standpunten die u in uw partijprogramma heeft opgenomen met betrekking tot ongedocumenteerden.

De focus die in uw partijprogramma legt op terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers leidt niet tot een oplossing van hun situatie, en getuigt niet van realiteitszin.

Uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar hun land van herkomst, kunnen in ons land bijna nergens terecht. Zij hebben nauwelijks toegang tot medische zorg, eten en onderdak. Deze mensen lopen groot risico om uitgebuit te worden en zijn zeer kwetsbaar. Vaak blijven ze rondlopen met medische of psychische problemen, en hebben ze geen netwerk waarop ze kunnen terugvallen. Velen belanden op straat.

Voor de vastgelopen ongedocumenteerden is er nu geen oplossing. Elk van hen heeft een uniek verhaal, en dat verhaal sluit vaak niet aan bij bestaande wet- en regelgeving. Daarom verzoek ik u met klem om hen hun toekomst terug te geven. Bijvoorbeeld door de discretionaire bevoegdheid opnieuw in het leven te roepen, zodat voor al deze unieke gevallen ook een oplossing kan worden gerealiseerd.

Wilt u zich hier tijdens de kabinetsformatie hard voor maken? Zo geeft u vastgelopen hun leven terug en biedt u hen een toekomst!

Alvast hartelijk bedankt,
[uw naam]

kiesvoorongedocumenteerden.nl

is een initiatief van:

Verstuur je mail aan NIDA

Fijn dat je ongedocumenteerden wilt helpen, door politieke partijen op andere gedachten te brengen.
Hieronder zie je een voorbeeld van de mail die je verstuurt.

*Je mailadres is bij ons in goede handen: je ontvangt geen spam van ons.
Ook wordt jouw e-mailadres niet bekend bij de politieke partij, alleen je naam wordt gebruikt om de email te ondertekenen.

Je ontvangt zelf een kopie (bcc) van de e-mail.

De e-mail wordt zoals hieronder verzonden

kiesvoorongedocumenteerden.nl

Beste NIDA,

Op www.kiesvoorongedocumenteerden.nl zag ik de standpunten die u in uw partijprogramma heeft opgenomen met betrekking tot ongedocumenteerden.

Ik ben verheugd te constateren dat NIDA kiest voor een inclusieve samenleving. Helaas is het partijprogramma weinig specifiek als het gaat over de leefsituatie en toekomstperspectieven van ongedocumenteerden.

Uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar hun land van herkomst, kunnen in ons land bijna nergens terecht. Zij hebben nauwelijks toegang tot medische zorg, eten en onderdak. Deze mensen lopen groot risico om uitgebuit te worden en zijn zeer kwetsbaar. Vaak blijven ze rondlopen met medische of psychische problemen, en hebben ze geen netwerk waarop ze kunnen terugvallen. Velen belanden op straat.

Voor de vastgelopen ongedocumenteerden is er nu geen oplossing. Elk van hen heeft een uniek verhaal, en dat verhaal sluit vaak niet aan bij bestaande wet- en regelgeving. Daarom verzoek ik u met klem om hen hun toekomst terug te geven. Bijvoorbeeld door de discretionaire bevoegdheid opnieuw in het leven te roepen, zodat voor al deze unieke gevallen ook een oplossing kan worden gerealiseerd.

Wilt u zich hier tijdens de kabinetsformatie hard voor maken? Zo geeft u vastgelopen hun leven terug en biedt u hen een toekomst!

Alvast hartelijk bedankt,
[uw naam]

kiesvoorongedocumenteerden.nl

is een initiatief van:

Verstuur je mail aan de Partij voor de Dieren

Fijn dat je ongedocumenteerden wilt helpen, door politieke partijen op andere gedachten te brengen.
Hieronder zie je een voorbeeld van de mail die je verstuurt.

*Je mailadres is bij ons in goede handen: je ontvangt geen spam van ons.
Ook wordt jouw e-mailadres niet bekend bij de politieke partij, alleen je naam wordt gebruikt om de email te ondertekenen.

Je ontvangt zelf een kopie (bcc) van de e-mail.

De e-mail wordt zoals hieronder verzonden

kiesvoorongedocumenteerden.nl

Beste vertegenwoordiger van de Partij voor de Dieren,

Op www.kiesvoorongedocumenteerden.nl zag ik de standpunten die u in uw partijprogramma heeft opgenomen met betrekking tot ongedocumenteerden.

Het stelt ons teleur dat de Partij voor de Dieren zich niet inzet voor opvang en begeleiding van uitgeprocedeerde asielzoekers, en niet heeft nagedacht over uitwegen uit de illegaliteit voor deze groep.

Uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar hun land van herkomst, kunnen in ons land bijna nergens terecht. Zij hebben nauwelijks toegang tot medische zorg, eten en onderdak. Deze mensen lopen groot risico om uitgebuit te worden en zijn zeer kwetsbaar. Vaak blijven ze rondlopen met medische of psychische problemen, en hebben ze geen netwerk waarop ze kunnen terugvallen. Velen belanden op straat.

Voor de vastgelopen ongedocumenteerden is er nu geen oplossing. Elk van hen heeft een uniek verhaal, en dat verhaal sluit vaak niet aan bij bestaande wet- en regelgeving. Daarom verzoek ik u met klem om hen hun toekomst terug te geven. Bijvoorbeeld door de discretionaire bevoegdheid opnieuw in het leven te roepen, zodat voor al deze unieke gevallen ook een oplossing kan worden gerealiseerd.

Wilt u zich hier tijdens de kabinetsformatie hard voor maken? Zo geeft u vastgelopen hun leven terug en biedt u hen een toekomst!

Alvast hartelijk bedankt,
[uw naam]

kiesvoorongedocumenteerden.nl

is een initiatief van:

Verstuur je mail aan het CDA

Fijn dat je ongedocumenteerden wilt helpen, door politieke partijen op andere gedachten te brengen.
Hieronder zie je een voorbeeld van de mail die je verstuurt.

*Je mailadres is bij ons in goede handen: je ontvangt geen spam van ons.
Ook wordt jouw e-mailadres niet bekend bij de politieke partij, alleen je naam wordt gebruikt om de email te ondertekenen.

Je ontvangt zelf een kopie (bcc) van de e-mail.

De e-mail wordt zoals hieronder verzonden

kiesvoorongedocumenteerden.nl

Beste CDA-vertegenwoordiger,

Ook mensen zonder geldige papieren verdienen een menswaardig leven en een toekomstperspectief. Daarom vraag ik u om tijdens de formatie oog te houden voor ongedocumenteerden, die zelf niet mochten stemmen. Zij overleven noodgedwongen in de marge van de Nederlandse samenleving, met beperkte rechten en met een voortdurend risico op uitbuiting en misbruik. Dat kan, en moet, anders!

Ik vraag u met klem om hun leefsituatie te verbeteren. Dit kunt u doen door basisvoorzieningen zoals voedsel, kleding en onderdak voor iedereen te garanderen. Met name ongedocumenteerden met medische klachten hebben opvang en goede toegang tot gezondheidszorg nodig. En door participatie in de samenleving mogelijk te maken.

Verder willen wij uw aandacht vestigen op de volgende punten: De pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) heeft als doel om oplossingen te vinden voor mensen wiens zaak is vastgelopen en die niet terug kunnen keren naar land van herkomst. In de LVV krijgen zij daarom goede opvang en begeleiding. Door o.a. opstartperikelen en de corona-maatregelen heeft de LVV meer tijd nodig om zich echt te bewijzen. Daarom pleiten wij voor het verbeteren en verlengen van de LVV-pilot.

Veel ongedocumenteerden komen onder de huidige wetgeving niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning én kunnen ook niet terugkeren. Het is voor hen echt noodzakelijk om uit de illegaliteit te geraken. Dit kan worden bereikt door de discretionaire bevoegdheid terug te brengen. Daarnaast zal er eindelijk werk moeten worden gemaakt van de erkenning van staatloosheid en de bijbehorende verblijfsvergunning. Verder dient de bestaande wetgeving ruimhartiger te worden toegepast voor zieke mensen zonder papieren en voor mensen die buiten hun schuld om niet kunnen terugkeren. Ook zal ingezien moeten worden dat kinderen en ouderen die hier geworteld zijn, hier altijd zullen blijven.

Geef ongedocumenteerden een kans!

Alvast hartelijk bedankt,
[uw naam]

kiesvoorongedocumenteerden.nl

is een initiatief van:

Verstuur je mail aan het FVD

Fijn dat je ongedocumenteerden wilt helpen, door politieke partijen op andere gedachten te brengen.
Hieronder zie je een voorbeeld van de mail die je verstuurt.

*Je mailadres is bij ons in goede handen: je ontvangt geen spam van ons.
Ook wordt jouw e-mailadres niet bekend bij de politieke partij, alleen je naam wordt gebruikt om de email te ondertekenen.

Je ontvangt zelf een kopie (bcc) van de e-mail.

De e-mail wordt zoals hieronder verzonden

kiesvoorongedocumenteerden.nl

Beste vertegenwoordiger van Forum voor Democratie,

Op www.kiesvoorongedocumenteerden.nl zag ik de standpunten die u in uw partijprogramma heeft opgenomen met betrekking tot ongedocumenteerden.

De voorstellen die u in uw programma heeft opgenomen ten aanzien van ongedocumenteerden (actief uitzetbeleid illegalen; strafbaar stellen illegaliteit) leiden niet tot een oplossing van de situatie van ongedocumenteerden, en getuigen niet van realiteitszin.

Uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar hun land van herkomst, kunnen in ons land bijna nergens terecht. Zij hebben nauwelijks toegang tot medische zorg, eten en onderdak. Deze mensen lopen groot risico om uitgebuit te worden en zijn zeer kwetsbaar. Vaak blijven ze rondlopen met medische of psychische problemen, en hebben ze geen netwerk waarop ze kunnen terugvallen. Velen belanden op straat.

Voor de vastgelopen ongedocumenteerden is er nu geen oplossing. Elk van hen heeft een uniek verhaal, en dat verhaal sluit vaak niet aan bij bestaande wet- en regelgeving. Daarom vragen we u met klem om na te denken over een realistische omgang met ongedocumenteerden. Waardoor ze hun toekomst weer terug kunnen krijgen en van betekenis kunnen worden voor anderen.

Wij verzoeken u bovendien zich hard te maken de discretionaire bevoegdheid opnieuw in het leven te roepen, zodat voor al deze unieke gevallen ook een oplossing kan worden gerealiseerd.

Alvast hartelijk bedankt,
[uw naam]

kiesvoorongedocumenteerden.nl

is een initiatief van:

Verstuur je mail aan D66

Fijn dat je ongedocumenteerden wilt helpen, door politieke partijen op andere gedachten te brengen.
Hieronder zie je een voorbeeld van de mail die je verstuurt.

*Je mailadres is bij ons in goede handen: je ontvangt geen spam van ons.
Ook wordt jouw e-mailadres niet bekend bij de politieke partij, alleen je naam wordt gebruikt om de email te ondertekenen.

Je ontvangt zelf een kopie (bcc) van de e-mail.

De e-mail wordt zoals hieronder verzonden

kiesvoorongedocumenteerden.nl

Beste vertegenwoordiger van D66,

Ook mensen zonder geldige papieren verdienen een menswaardig leven en een toekomstperspectief. Daarom vraag ik u om tijdens de formatie oog te houden voor ongedocumenteerden, die zelf niet mochten stemmen. Zij overleven noodgedwongen in de marge van de Nederlandse samenleving, met beperkte rechten en met een voortdurend risico op uitbuiting en misbruik. Dat kan, en moet, anders!

Ik vraag u met klem om hun leefsituatie te verbeteren. Dit kunt u doen door basisvoorzieningen zoals voedsel, kleding en onderdak voor iedereen te garanderen. Met name ongedocumenteerden met medische klachten hebben opvang en goede toegang tot gezondheidszorg nodig. En door participatie in de samenleving mogelijk te maken.

Verder willen wij uw aandacht vestigen op de volgende punten: De pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) heeft als doel om oplossingen te vinden voor mensen wiens zaak is vastgelopen en die niet terug kunnen keren naar land van herkomst. In de LVV krijgen zij daarom goede opvang en begeleiding. Door o.a. opstartperikelen en de corona-maatregelen heeft de LVV meer tijd nodig om zich echt te bewijzen. Daarom pleiten wij voor het verbeteren en verlengen van de LVV-pilot.

Veel ongedocumenteerden komen onder de huidige wetgeving niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning én kunnen ook niet terugkeren. Het is voor hen echt noodzakelijk om uit de illegaliteit te geraken. Dit kan worden bereikt door de discretionaire bevoegdheid terug te brengen. Daarnaast zal er eindelijk werk moeten worden gemaakt van de erkenning van staatloosheid en de bijbehorende verblijfsvergunning. Verder dient de bestaande wetgeving ruimhartiger te worden toegepast voor zieke mensen zonder papieren en voor mensen die buiten hun schuld om niet kunnen terugkeren. Ook zal ingezien moeten worden dat kinderen en ouderen die hier geworteld zijn, hier altijd zullen blijven.

Volgens uw partijprogramma kiest uw partij voor het behoud van bed-bad-brood voorzieningen onder regie van de gemeente, herstel van de discretionaire bevoegdheid, bescherming voor staatlozen, alternatieven voor vreemdelingenbewaring en tegen strafbaarstelling van illegaliteit. Wij hopen dat u dit ook in deze formatietijd wilt blijven verdedigen.

Alvast hartelijk bedankt,
[uw naam]

kiesvoorongedocumenteerden.nl

is een initiatief van:

Verstuur je mail aan de SP

Fijn dat je ongedocumenteerden wilt helpen, door politieke partijen op andere gedachten te brengen.
Hieronder zie je een voorbeeld van de mail die je verstuurt.

kiesvoorongedocumenteerden.nl

Beste vertegenwoordiger van de SP,

Ook mensen zonder geldige papieren verdienen een menswaardig leven en een toekomstperspectief. Daarom vraag ik u om tijdens de formatie oog te houden voor ongedocumenteerden, die zelf niet mochten stemmen. Zij overleven noodgedwongen in de marge van de Nederlandse samenleving, met beperkte rechten en met een voortdurend risico op uitbuiting en misbruik. Dat kan, en moet, anders!

Ik vraag u met klem om hun leefsituatie te verbeteren. Dit kunt u doen door basisvoorzieningen zoals voedsel, kleding en onderdak voor iedereen te garanderen. Met name ongedocumenteerden met medische klachten hebben opvang en goede toegang tot gezondheidszorg nodig. En door participatie in de samenleving mogelijk te maken.

De pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) heeft als doel om oplossingen te vinden voor mensen wiens zaak is vastgelopen en die niet terug kunnen keren naar land van herkomst. In de LVV krijgen zij daarom goede opvang en begeleiding. Door o.a. opstartperikelen en de corona-maatregelen heeft de LVV meer tijd nodig om zich echt te bewijzen. Daarom pleiten wij voor het verbeteren en verlengen van de LVV-pilot.

Veel ongedocumenteerden komen onder de huidige wetgeving niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning én kunnen ook niet terugkeren. Het is voor hen echt noodzakelijk om uit de illegaliteit te geraken. Dit kan worden bereikt door de discretionaire bevoegdheid terug te brengen. Daarnaast zal er eindelijk werk moeten worden gemaakt van de erkenning van staatloosheid en de bijbehorende verblijfsvergunning. Verder dient de bestaande wetgeving ruimhartiger te worden toegepast voor zieke mensen zonder papieren en voor mensen die buiten hun schuld om niet kunnen terugkeren. Ook zal ingezien moeten worden dat kinderen en ouderen die hier geworteld zijn, hier altijd zullen blijven.

Wilt u zich hier tijdens de kabinetsformatie ook hard voor maken? Zo geeft u vastgelopen hun leven terug en biedt u hen een toekomst!

Alvast hartelijk bedankt,
[uw naam]

kiesvoorongedocumenteerden.nl

is een initiatief van:

*Je mailadres is bij ons in goede handen: je ontvangt geen spam van ons.
Ook wordt jouw e-mailadres niet bekend bij de politieke partij, alleen je naam wordt gebruikt om de email te ondertekenen.

Je ontvangt zelf een kopie (bcc) van de e-mail.

De e-mail wordt zoals hieronder verzonden

Verstuur je mail aan de PVDA

Fijn dat je ongedocumenteerden wilt helpen, door politieke partijen op andere gedachten te brengen.
Hieronder zie je een voorbeeld van de mail die je verstuurt.

*Je mailadres is bij ons in goede handen: je ontvangt geen spam van ons.
Ook wordt jouw e-mailadres niet bekend bij de politieke partij, alleen je naam wordt gebruikt om de email te ondertekenen.

Je ontvangt zelf een kopie (bcc) van de e-mail.

De e-mail wordt zoals hieronder verzonden

kiesvoorongedocumenteerden.nl

Beste PvdA-vertegenwoordiger,

Ook mensen zonder geldige papieren verdienen een menswaardig leven en een toekomstperspectief. Daarom vraag ik u om tijdens de formatie oog te houden voor ongedocumenteerden, die zelf niet mochten stemmen. Zij overleven noodgedwongen in de marge van de Nederlandse samenleving, met beperkte rechten en met een voortdurend risico op uitbuiting en misbruik. Dat kan, en moet, anders!

Ik vraag u met klem om hun leefsituatie te verbeteren. Dit kunt u doen door basisvoorzieningen zoals voedsel, kleding en onderdak voor iedereen te garanderen. Met name ongedocumenteerden met medische klachten hebben opvang en goede toegang tot gezondheidszorg nodig. En door participatie in de samenleving mogelijk te maken.

Verder willen wij uw aandacht vestigen op de volgende punten: De pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) heeft als doel om oplossingen te vinden voor mensen wiens zaak is vastgelopen en die niet terug kunnen keren naar land van herkomst. In de LVV krijgen zij daarom goede opvang en begeleiding. Door o.a. opstartperikelen en de corona-maatregelen heeft de LVV meer tijd nodig om zich echt te bewijzen. Daarom pleiten wij voor het verbeteren en verlengen van de LVV-pilot.

Veel ongedocumenteerden komen onder de huidige wetgeving niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning én kunnen ook niet terugkeren. Het is voor hen echt noodzakelijk om uit de illegaliteit te geraken. Dit kan worden bereikt door de discretionaire bevoegdheid terug te brengen. Daarnaast zal er eindelijk werk moeten worden gemaakt van de erkenning van staatloosheid en de bijbehorende verblijfsvergunning. Verder dient de bestaande wetgeving ruimhartiger te worden toegepast voor zieke mensen zonder papieren en voor mensen die buiten hun schuld om niet kunnen terugkeren. Ook zal ingezien moeten worden dat kinderen en ouderen die hier geworteld zijn, hier altijd zullen blijven.

Volgens uw partijprogramma kiest uw partij voor gewortelde kinderen, en wilt u vreemdelingendetentie van kinderen stoppen. Wij hopen dat u dit ook in deze formatietijd wilt blijven verdedigen.

Alvast hartelijk bedankt,
[uw naam]

kiesvoorongedocumenteerden.nl

is een initiatief van:

Verstuur je mail aan de ChristenUnie

Fijn dat je ongedocumenteerden wilt helpen, door politieke partijen op andere gedachten te brengen.
Hieronder zie je een voorbeeld van de mail die je verstuurt.

*Je mailadres is bij ons in goede handen: je ontvangt geen spam van ons.
Ook wordt jouw e-mailadres niet bekend bij de politieke partij, alleen je naam wordt gebruikt om de email te ondertekenen.

Je ontvangt zelf een kopie (bcc) van de e-mail.

De e-mail wordt zoals hieronder verzonden

kiesvoorongedocumenteerden.nl

Beste vertegenwoordiger van de CU,

Ook mensen zonder geldige papieren verdienen een menswaardig leven en een toekomstperspectief. Daarom vraag ik u om tijdens de formatie oog te houden voor ongedocumenteerden, die zelf niet mochten stemmen. Zij overleven noodgedwongen in de marge van de Nederlandse samenleving, met beperkte rechten en met een voortdurend risico op uitbuiting en misbruik. Dat kan, en moet, anders!

Ik vraag u met klem om hun leefsituatie te verbeteren. Dit kunt u doen door basisvoorzieningen zoals voedsel, kleding en onderdak voor iedereen te garanderen. Met name ongedocumenteerden met medische klachten hebben opvang en goede toegang tot gezondheidszorg nodig. En door participatie in de samenleving mogelijk te maken.

Verder willen wij uw aandacht vestigen op de volgende punten: De pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) heeft als doel om oplossingen te vinden voor mensen wiens zaak is vastgelopen en die niet terug kunnen keren naar land van herkomst. In de LVV krijgen zij daarom goede opvang en begeleiding. Door o.a. opstartperikelen en de corona-maatregelen heeft de LVV meer tijd nodig om zich echt te bewijzen. Daarom pleiten wij voor het verbeteren en verlengen van de LVV-pilot.

Veel ongedocumenteerden komen onder de huidige wetgeving niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning én kunnen ook niet terugkeren. Het is voor hen echt noodzakelijk om uit de illegaliteit te geraken. Dit kan worden bereikt door de discretionaire bevoegdheid terug te brengen. Daarnaast zal er eindelijk werk moeten worden gemaakt van de erkenning van staatloosheid en de bijbehorende verblijfsvergunning. Verder dient de bestaande wetgeving ruimhartiger te worden toegepast voor zieke mensen zonder papieren en voor mensen die buiten hun schuld om niet kunnen terugkeren. Ook zal ingezien moeten worden dat kinderen en ouderen die hier geworteld zijn, hier altijd zullen blijven.

Volgens uw partijprogramma kiest uw partij voor bed-bad-brood opvang voor ongedocumenteerden, terugkeer van de discretionaire bevoegdheid, oplossingen voor gewortelde kinderen en het stoppen met Vreemdelingendetentie. Ook wil u geen strafbaarstelling van illegaal verblijf. Wij hopen dat u dit ook in deze formatietijd wilt blijven verdedigen.

Alvast hartelijk bedankt,
[uw naam]

kiesvoorongedocumenteerden.nl

is een initiatief van:

Verstuur je mail aan GroenLinks

Fijn dat je ongedocumenteerden wilt helpen, door politieke partijen op andere gedachten te brengen.
Hieronder zie je een voorbeeld van de mail die je verstuurt.

*Je mailadres is bij ons in goede handen: je ontvangt geen spam van ons.
Ook wordt jouw e-mailadres niet bekend bij de politieke partij, alleen je naam wordt gebruikt om de email te ondertekenen.

Je ontvangt zelf een kopie (bcc) van de e-mail.

De e-mail wordt zoals hieronder verzonden

kiesvoorongedocumenteerden.nl

Beste vertegenwoordiger van GL,

Ook mensen zonder geldige papieren verdienen een menswaardig leven en een toekomstperspectief. Daarom vraag ik u om tijdens de formatie oog te houden voor ongedocumenteerden, die zelf niet mochten stemmen. Zij overleven noodgedwongen in de marge van de Nederlandse samenleving, met beperkte rechten en met een voortdurend risico op uitbuiting en misbruik. Dat kan, en moet, anders!

Ik vraag u met klem om hun leefsituatie te verbeteren. Dit kunt u doen door basisvoorzieningen zoals voedsel, kleding en onderdak voor iedereen te garanderen. Met name ongedocumenteerden met medische klachten hebben opvang en goede toegang tot gezondheidszorg nodig. En door participatie in de samenleving mogelijk te maken.

Verder willen wij uw aandacht vestigen op de volgende punten: De pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) heeft als doel om oplossingen te vinden voor mensen wiens zaak is vastgelopen en die niet terug kunnen keren naar land van herkomst. In de LVV krijgen zij daarom goede opvang en begeleiding. Door o.a. opstartperikelen en de corona-maatregelen heeft de LVV meer tijd nodig om zich echt te bewijzen. Daarom pleiten wij voor het verbeteren en verlengen van de LVV-pilot.

Veel ongedocumenteerden komen onder de huidige wetgeving niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning én kunnen ook niet terugkeren. Het is voor hen echt noodzakelijk om uit de illegaliteit te geraken. Dit kan worden bereikt door de discretionaire bevoegdheid terug te brengen. Daarnaast zal er eindelijk werk moeten worden gemaakt van de erkenning van staatloosheid en de bijbehorende verblijfsvergunning. Verder dient de bestaande wetgeving ruimhartiger te worden toegepast voor zieke mensen zonder papieren en voor mensen die buiten hun schuld om niet kunnen terugkeren. Ook zal ingezien moeten worden dat kinderen en ouderen die hier geworteld zijn, hier altijd zullen blijven.

Volgens uw partijprogramma kiest u voor toegang tot eerste levensbehoeften voor alle ongedocumenteerden, terugkeer van de discretionaire bevoegdheid en oplossingen voor ongedocumenteerden die niet kunnen terugkeren. Wij hopen dat u dit ook in deze formatietijd wilt blijven verdedigen.

Alvast hartelijk bedankt,
[uw naam]

kiesvoorongedocumenteerden.nl

is een initiatief van: