Kies voor ongedocumenteerden

Voor de pers

Achtergrond

Deze website is onderdeel van een campagne tijdens de verkiezingen voor het Nederlandse Parlement van 2023. NGO’s die zich inzetten voor mensen zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’) willen hiermee stemmers informeren over de gevolgen van hun stem voor de leefsituatie en toekomstperspectieven van ongedocumenteerden.

Activiteiten

  • De NGO’s schreven in juni 2023 gezamenlijk een brief met speerpunten aan de programmacommissies van de politieke partijen.
  • In oktober 2023 organiseerden wij een informatiebijeenkomst voor politieke partijen in Nieuwspoort.
  • Wekelijks delen we via onze socials een video van een ongedocumenteerde waarmee we onze speerpunten een gezicht geven. 
  • In november 2023 worden in een vijftal steden stemhokjes gemaakt waar ongedocumenteerden zelf kunnen laten horen wat zij belangrijk vinden.

Contact

Stichting ASKV: Petra Schultz, tel.020-6272408 : petraschultz@askv.nl

Stichting LOS: Rian Ederveen, tel. 010-7470156 : rian.ederveen@stichtinglos.nl