Standpunten van de politieke partijen

Knelpunt/verbeterpunt
1) Landelijk dekkend aanbod begeleiding ongedocumenteerden
2) Opvang voor iedereen in Nederland
3) Toegankelijkheid medische zorg
4) Participatie in de maatschappij
5) Mogelijkheid legalisering onuitzetbare, gewortelde vreemdelingen:
5a) ruimere toepassing buitenschuld
5b) erkenning staatloosheid als grond voor verblijf in Nederland
5c) bijzondere regeling voor in Nederland opgegroeide ongedocumenteerde kinderen
5d) statusverlening ongedocumenteerden gekwalificeerd voor knelpuntberoepen in de Nederlandse arbeidsmarkt
5e) erkenning onuitzetbaarheid met groeiende rechten, zoals bijvoorbeeld bij de Duitse Duldung
5f) herinvoeren vergunning vanwege schrijnende omstandigheden
5g) terugkeer discretionaire bevoegdheid minister/staatssecretaris
6) Recht om misstanden te melden zonder risico
7) Alternatieven voor detentie
Overige standpunten