Kabinetsformatie 2021

Ga door met de LVV-pilot!

Tijdens de asielprocedure kunnen mensen rekenen op opvang in een van de asielzoekerscentra. Mensen van wie de asielprocedure is beëindigd, hebben geen recht meer op opvang in een asielzoekerscentrum en komen daarom vaak op straat terecht. Voor mensen van wie de procedure is beëindigd, maar die ook niet terug kunnen naar hun land van herkomst, is er sinds 2019 de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). In de LVV kunnen mensen rekenen op opvang en zoeken maatschappelijke organisaties, gemeenten en het Rijk naar oplossingen voor mensen van wie de zaak is vastgelopen. Op deze manier kunnen zaken die voorheen als onoplosbaar werden beschouwd, worden opgelost.  

De LVV heeft de potentie om een oplossingsmachine te worden voor vastgelopen casussen. Wij roepen daarom de politieke partijen op de LVV voort te zetten en het mandaat van de ambtenaren die aanschuiven bij het overleg te vergroten. Zo kunnen we samen ingewikkelde zaken oplossen.

Wat tof dat je betrokken bent met deze website! Laat hier je mening achter zodat wij de website kunnen blijven verbeteren.

Heb je ook een website en is deze aan verbetering toe? Of wil je een nieuwe website laten maken, misschien zoiets als deze website? Of misschien iets heel anders?

Vul onderstaande formulier in en je ontvangt meer informatie of een vrijblijvende offerte.

Meer informatie over VASSAL en referenties vind je op www.vassal.nl.