Adeline Worie Dainkeh ontvluchtte in 2003 het oorlogsgeweld in Sierra Leone. Ze vluchtte naar Nederland, waar haar twee zoons al woonden. Enkele jaren later werd zij geopereerd aan haar baarmoederhalskanker. De operatie slaagde maar deels: het ruggenmerg werd geraakt en haar darmen bleken verkleefd met andere organen. Adeline hield er chronische pijnklachten aan over en is nu meervoudig beperkt. Adeline: “Nu loop ik alsof ik dronken ben.”

In Sierra Leone heeft zij geen netwerk meer. In Amsterdam wordt zij al jaren opgevangen door verschillende organisaties zoals het Leger des Heils en HVO Querido. Sinds april 2020 verblijft ze in de gloednieuwe LVV-locatie in Amsterdam Noord – Medische Opvang Ongedocumenteerden (MOO-intensief) – waar plek is voor zo’n twintig ongedocumenteerden met een zwaar medisch probleem.

Voor Adeline geldt dat ze moeilijk loopt, de halve dag op bed ligt vanwege pijn en continu buikpijn heeft. Allemaal complicaties die optraden na haar baarmoederhalskanker. “Mijn situatie is wel verbeterd sinds ik hier zit”, vertelt de vrouw die 17 jaar geleden uit Sierra Leone vluchtte voor oorlogsgeweld. “De opvang hier is kleinschaliger en de begeleiders hebben meer tijd je te helpen.”

Wie in Amsterdam toezegt mee te doen aan de LVV krijgt die opvang, maar committeert zich ook aan verplicht meewerken aan een bestendige oplossing, ook als dat terugkeer is. Voor Adeline geldt dat ze niet meer terug kan keren naar Sierra Leone omdat ze daar geen netwerk heeft en geen goede medische hulp kan krijgen.

Haar aanvraag op humanitaire gronden is afgewezen door de IND, de rechter heeft haar in het gelijk gesteld, waarop de IND weer afwees, en de rechter haar weer in het gelijk stelde. De IND besliste daarna voor de derde keer negatief, maar trok deze afwijzing later in en moet nu opnieuw beslissen. Naar aanleiding van een brief van burgemeester Van der Laan in januari 2017 was de zaak al hoog binnen de IND bekeken. Er kon niets gedaan worden.

De IND erkent dat haar situatie bij terugkeer zou verslechteren, maar die reden is niet doorslaggevend voor verblijfspapieren. Adelines zaak wordt besproken in het overleg van de LVV waar de NGO’s, de IND, Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en de vreemdelingenpolitie aan tafel zitten. Maar zoals ook bij alle andere casussen het geval is, hebben de medewerkers aan tafel niet het mandaat hierover een besluit te nemen.