Kabinetsformatie 2021

Mouctar

Het is december 2001 als Mouctar voor het eerst asiel aanvraagt in Nederland. Hij was gevlucht uit zijn geboorteland Guinee vanwege de oorlog in Sierra Leone, Liberia en zijn eigen land. Nederland wijst zijn asielaanvraag af, maar verleent wel tijdelijk uitstel van vertrek.

Participatie in de samenleving

Mensen zonder papieren kunnen nauwelijks deelnemen aan de samenleving. Het leven van mensen die niet kunnen of durven terugkeren, staat daardoor stil. Gedwongen zijn om niets te doen is frustrerend.

Sanoune

Sanoune komt uit Noord-Benin en is sinds april 2011 in Nederland. Zijn asielverzoek is afgewezen omdat hij sommige onderdelen van zijn verhaal te weinig kon bewijzen of verklaren volgens de IND. Een factor daarbij was dat de IND een andere geboortedatum heeft toegekend dan hijzelf had opgegeven.

Ali

Ali komt uit Bagdad in Irak. Zijn vader had daar een bakkerszaak waarin hij ook meehielp, daarnaast studeerde hij. Zijn vader verkocht vooral brood aan Amerikaanse militairen, wat door de buurt niet gewaardeerd werd.

Ga door met de LVV-pilot!

Tijdens de asielprocedure kunnen mensen rekenen op opvang in een van de asielzoekerscentra. Mensen van wie de asielprocedure is beëindigd, hebben geen recht meer op opvang in een asielzoekerscentrum en komen daarom vaak op straat terecht.

Ongedocumenteerd in Nederland

In Nederland wonen naar schatting 40.000 mensen zonder papieren. De redenen voor het niet hebben van geldige verblijfspapieren lopen uiteen. Sommigen zijn staatloos en kunnen daarom geen aanspraak maken op een verblijfsvergunning, in andere gevallen wordt niet geloofd dat ze tot de LGBTQIA+ gemeenschap behoren en weer in andere gevallen weigert het land van herkomst hen terug te nemen.

Kennedy

Kennedy is in 2001 met zijn moeder naar Nederland gekomen. Hij was toen twee jaar oud. Inmiddels is hij 22 jaar en zit in het tweede jaar van een opleiding in de ICT en heeft de wens om ICT-business te studeren aan het HBO. Kennedy heeft het grootste gedeelte van zijn leven in Nederland gewoond, met een onderbreking tussen 2004 en 2008.

Grace

Grace is een lieve vrouw, die al jaren woont bij een kerk in Rotterdam. Haar herkomst is onduidelijk, ze weet het zelf niet. Na verhandeld te zijn kwam ze in Nederland in de prostitutie terecht, tot ze een auto-ongeluk kreeg. Ze heeft daar blijvend letsel aan overgehouden. Maar zolang ze haar herkomst niet kan bewijzen, heeft ze ook geen perspectief op een status.

Artin

Artin is een zwaar gehandicapt kind van zes jaar en heeft door zijn progressieve ziekte niet lang meer te leven. Artins gezin vluchtte uit Kosovo om zijn leven te redden. Hier in Nederland krijgt hij geen vergunning, maar door zijn ziekte kan hij ook niet terug.

Mounir

Mounir werd geboren in Myanmar, als kind van Rohingya-ouders. Zij vluchtten samen met hem naar Bangladesh. Hij heeft geen paspoort of erkenning als staatsburger van ofwel Myanmar of Bangladesh. Hier in Nederland moet hij zijn identiteit met documenten aan zien te tonen. Wat moet hij doen als niemand hem die wil geven?

Wat tof dat je betrokken bent met deze website! Laat hier je mening achter zodat wij de website kunnen blijven verbeteren.

Heb je ook een website en is deze aan verbetering toe? Of wil je een nieuwe website laten maken, misschien zoiets als deze website? Of misschien iets heel anders?

Vul onderstaande formulier in en je ontvangt meer informatie of een vrijblijvende offerte.

Meer informatie over VASSAL en referenties vind je op www.vassal.nl.